ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2021

ท้าวัดระดับความเป็นเพื่อน 2021


คุณมาเร็วหรือมาช้าเสมอ?

คุณจะเลือกของขวัญแบบไหน?

คุณชอบผลไม้ชนิดไหน?

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณเล่นเกมส์ชนิดไหน?

คุณชอบทำอะไร?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

คุณชอบการสื่อสารแบบใด?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณกำลังมีความสุขหรือโกรธ?

คุณชอบความร่ำรวยหรือความสุข?

คุณท่องเที่ยวอย่างไร?

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณฟังเสียงหัวใจหรือสมอง?

คุณจะเลือกสีไหน?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

คุณอยากไปเที่ยวที่ไหน?

คุณพูดอย่างไร?

คุณชอบท่องเที่ยวแบบกลุ่มหรือไปคนเดียว?

คุณชอบฤดูไหน?

คุณอยากอยู่ที่ไหน?

คุณอยากกินอะไร?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

คุณจะเลือกสิ่งไหน?

คุณชอบปาร์ตี้แบบไหน?

คุณอยากมีเงินหรือมีชื่อเสียง?

คุณชอบอยู่แบบไหน?

คุณอยากอยู่ที่ไหน?

คุณจะเลือกพลังแบบไหน?