Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích sống ở đâu?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn thích ăn cái nào?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?